På KungSängen värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du ska kunna ta del av och förstå integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Hitta den del du är intresserad av med hjälp av innehållsförteckningen nedan

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
3. Vilka personuppgifter samlar vi in och hur använder vi dem?
4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
6. Var behandlar vi dina personuppgifter?
7. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
8. Vad har du för rättigheter som registrerad?
9. Hur hanterar vi personnummer?
10. Vad är cookies och hur använder vi det?
11. Kan du själv styra användningen av cookies?
12. Hur skyddas dina personuppgifter?
13. Kontaktuppgifter vid frågor om dataskydd?

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter innebär allt som vi utför med personuppgifterna. Varje åtgärd som görs med personuppgifter kallas en behandling, oavsett om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

2. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

KungSängen Produktion AB, org. nr 556553-8641 med adress Annelundsgatan 13 749 40 Enköping, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

3. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?

Vid köp från KungSängen
KungSängen kommer att behandla de personuppgifter som du lämnat till oss eller som vi samlar in på Webbplatsen genom cookies i syfte att identifiera dig som kund och administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som KungSängen behandlar om dig som kund är namn, e-postadress, orderhistorik, leveransadress, telefonnummer.
Lagring sker till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om garantins längd för att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.

Vid utskick av offertförslag
När du som kund har besökt någon av våra butiker, kan du få en digital offert skickad till din e-postadress. Denna digitala offert är för att du som kund ska kunna veta vad ni pratat om samt ska kunna slutföra ett köp i vilken av våra butiker som helst. Vid denna typ av behandling skickar vi offert, följer upp innan offertens slutdatum och eventuell kommunikation om erbjudanden. Vi kommer då att använda oss av namn, kontaktuppgifter samt vilka produkter som du visat intresse för.

Vi lagrar denna typ av information under tiden offerten är giltig, som längst 30 dagar.

Vid deltagande av tävling och event
KungSängen genomför ibland tävlingar, event och utlottningar av produkter eller annan värdehandling. För att du ska kunna delta och vi ska kunna hantera ditt deltagande behöver vi kunna kommunicera innan, under och efter eventet. T.ex. handlar det om att vi ska bekräfta att vi tagit emot ditt svar samt för att kunna utse en vinnare och förmedla en eventuell vinst. För att kunna fullfölja det berättigade intresset behöver vi ditt namn, dina kontaktuppgifter samt uppgifter om dina tävlingsbidrag eller deltagande.

Vi lagrar endast din information under den tid tävlingen/eventet (inklusive ev. utvärdering) pågår.

Vid reklamations – eller garantiärenden
Om du skulle vara i behov av att reklamera eller utföra ett garantiärende behöver vi dina köpuppgifter så som namn, personnummer, kontaktuppgifter, uppgifter om köptidpunkt och köpställe. Vi kommer även att behöva samla in vad som är fel på din produkt samt tekniska uppgifter om din produkt. Vid dessa ärenden kommer vi att behandla dessa uppgifter för att kunna besvara dina frågor, i telefon, e-post eller digitala kanaler så som sociala medier och vår chatt. Vi kommer också behöva identifiera att det är du som kund som har köpt sängen.

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden i din kontakt om att skapa ett ärende. Dina uppgifter lagras så länge ärendet pågår.

Allmänna anledningar
Vi har ett antal rättsliga förpliktelser mot oss som företag så som bokföringslagen, penningtvättslagen eller regler om produktansvar och produktsäkerhet. Dessa lagar måste uppfyllas och det kan kräva att vi behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig som kund, eller att lagkrav, domstol eller myndighet kräver information från oss. Det som behandlas är då dina köpuppgifter, namn, personnummer, betalningshistorik samt uppgifter som kan kopplas samman med ditt köp.

Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Vi lagrar dock inte uppgifterna längre än nödvändigt enligt respektive lag.

4. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Du behöver lämna uppgifter till oss för att vi ska kunna fullfölja ditt köp eller ditt intresse. Vi samlar också in uppgifter kring och utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster. Vi kan också behöva samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
1) Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag via Resurs Bank.

5. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
1) Transporter av köpta produkter (logistikföretag och speditörer).
2) Betallösningar vid köp (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
3) Marknadsföring vid ev. nyhetsbrev (print och distribution, sociala medier, reklambyråer).
4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden görs det bara för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

6. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.
Du kan läsa mer om respektive ändamål ovanför under punkten om ”Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?”.

7. Vad har du för rättigheter som registrerad?

Du har flera rättigheter som kund, så länge vi inte har krav på att behandla dina uppgifter för att fullfölja våra åtaganden.

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag).
Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

När vi får en begäran kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse
Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga
personuppgifter.

Rätt till radering
Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
• Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
• Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
• Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.

I vissa fall har vi rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Du har också rätt till begränsning, rätt till invändning och möjlighet att när som helst avsäga dig från all direktmarknadsföring Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mina sidor).

8. Hur hanterar vi personnummer?

KungSängen behandlar även personnummer, men enbart på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag, såsom Resurs Bank, som behöver detta i kreditupplysningssyfte. KungSängen vidarebefordrar personnumret till sin samarbetspartner i detta syfte och använder inte själv uppgifterna i sin verksamhet. Numret lagras alltså inte i KungSängens kunddatabas, utan raderas när det behandlats genom vidarebefordringen till Resurs Bank..

9. Vad är cookies och hur använder vi det?

På KungSängens webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).
4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. KungSängen använder inte cookies för att spara personlig information om dig. Permanenta cookies används för att lagra Kundens eventuella personliga inställningar hos KungSängen. Sessionscookies används främst i syfte att behandla Kundens köp.

10. Kan du själv styra användningen av cookies?

Genom att godkänna denna policy eller genom att använda KungSängens webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång KungSängens webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.
Observera att om du väljer att inte acceptera några typer av cookies kan funktionaliteten komma att begränsas och du kommer inte ha möjlighet att genomföra ett köp via vår e-handel.

11. Hur skyddas dina personuppgifter?

KungSängen har vidtagit ett flertal säkerhetsåtgärder för att hålla personuppgifterna i säkert förvar: Våra anställda är under strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd, tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och de anställda måste använda sig av en personidentifierare, lösenord och användarnamn krävs för att logga in på företagsnätverket, vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket.

12. Kontaktuppgifter vid frågor om dataskydd?

Vill du veta mer om dina rättigheter eller hur vi hanterar dina personuppgifter? Vi finns tillgängliga för att svara på eventuella frågor på KungSängens kundservice på dataskydd@kungsangen.com

KungSängen kan i framtiden göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på KungSängens webplats.